... ...
Dammen 2, 6600 Vejen

Behandling af alopecia areata – vi har resultatgaranti

En af vores vigtigste opgaver er at camouflere sygdomsbetinget hårtab – herunder mest almindeligt alopecia areata.

Vi tilgår behandlingen med stor omtanke for din unikke sygdomssituation, og er via vores omfattende erfaring med både areata, totalis og universalis blandt Skandinaviens førende behandlere af alopecia.

På denne side får du uddybende svar på bl.a. følgende pointer:

  • Alopecia kan ramme alle – og sygdommen kan tilbage, selvom du midlertidigt får dit hår tilbage
  • Alopecia areata, totalis og universalis adskilles via graden af hårtab – ved universalis taber man alt hår på kroppen
  • Stress kan ikke udløse alopecia – men kan i nogle tilfælde forværre det
  • Hvorfor SMP er den eneste behandling mod alopecia med resultatgaranti

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en uvildig vurdering af dit alopeciaforløb.

Behandling af Alopecia areata – Theis

Vores behandling (Scalp micropigmentation) kan i mange tilfælde være den helt rette løsning til camouflering af alopecia. Hør en af vores seje klienter Theis, der lider af alopecia areata, fortælle om sin behandling hos illuhair og se hans resultater.

Hvad er alopecia?

Alopecia er en medicinsk betegnelse for sygdomsbetinget hårtab. Alopecia opfattes som en organspecifik autoimmun sygdom.

Alopecia fører til tab af hår – enten pletvis på hovedet eller hele kroppen. Sygdommen deles op i areata, totalis og universalis alt afhængigt af sygdommens forløb.

Sygdommen kan påvirke både mænd og kvinder i alle aldre, men rammer oftest folk under 30. Den er fysisk ufarlig, men kan have stor betydning for selvtillid og overordnet psykisk velvære.

Symptomer på alopecia

Det hyppigste symptom på alopecia er bare pletter i hårbunden, hvor håret er faldet helt af. En håranalyse kan afdække endeligt, om du har alopecia.

Disse pletter kan med tiden blive større, så der dannes et stort område uden hår, og for nogle kan sygdommen udvikle sig til alopecia totalis og universalis, hvor alt håret på hhv. hoved og krop tabes.

Derudover kan andre symptomer være:

  • Kløe eller smerte ved de bare områder
  • Nogle (ca. 10-20%) oplever forandringer i neglene – f.eks. farve- eller teksturændringer

Lægen kan relativt nemt diagnosticere alopecia ved at undersøge dit hårtab. Er der tvivl, kan hårene undersøges under mikroskop – og i yderste tilfælde kan man få sikkerhed ved blodprøve.

Hvad er alopecia areata/pletskaldethed?

Ved alopecia areata ses hårtabet ved helt bare pletter og områder, der opstår i vilkårlige mønstre på hovedbunden.

Areata starter typisk med et mindre bart område, hvorefter sygdommen udvikler sig afhængigt af det individuelle forløb.

Alopecia areata er det latinske navn for pletskaldethed. Pletskaldethed er den mest almindelige af de tre former for alopecia og rammer omkring 2 % af befolkningen.

Pletskaldethed kan også ramme skægget og andre steder, hvor vi har tæt hårvækst.

Udover de bare pletter ses der ikke andre symptomer på sygdommen, men de ramte oplever ofte hårtabet som en stor psykisk belastning.

Hvordan diagnosticerer lægen pletskaldethed?

Lægen vil kunne spotte pletskaldethed med det blotte øje, fordi sygdommen er så karakteristisk med de bare områder i hovedbunden på størrelse med en mønt.

Der vil dog i sjældne tilfælde være anledning til en vævsprøve i hovedbunden eller blodprøve, hvis enten lægen er i tvivl eller patienten vil have sikkerhed om diagnosen.

Rammer alopecia areata øjenbryn?

Alopecia kan også ramme øjenbrynene. I det tilfælde er der dog ikke tale om alopecia areata, men i stedet sandsynligvis tale om den mest omfattende grad af sygdommen, alopecia universalis.

Alopecia universalis fører til, at alt hår på hovedet og kroppen forsvinder.

Hvad er alopecia totalis?

Alopecia Totalis er kendeteget ved, at hele hovedbunden rammes. Dermed mister den sygdomsramte alt hår på hovedet.

Alopecia totalis er en alvorlig sygdom, der kan have meget negative konsekvenser for den ramtes livskvalitet.

Hvad er alopecia universalis?

Alopecia universalis kendetegnes ved, at alt hår på kroppen forsvinder – inklusive øjenbryn og hår på armene, benene, kønsdele, næsen og i ørene.

Alopecia universalis er altså den værste grad af sygdommen. Det er et meget slemt sygdomstilfælde, og den ramte kan få alvorlige psykiske følgevirkninger.

Hvordan kan et alopeciaforløb udvikle sig?

Det er umuligt at forudsige et alopeciaforløb, da det kan udvikle sig i 1000 forskellige retninger.

Et alopeciaforløb, der udvikler sig meget slemt, kan f.eks. starte med areata, hvorefter det går over i totalis, og til sidst ender i universalis.

Og på den anden side kan et alopeciaforløb være relativt mildt og stabilt over en lang årrække – starte og slutte med areata.

Man ser dog sjældent, at et alopeciaforløb udvikler sig positivt. En forværring er desværre den hyppigste udvikling.

Håret kan vende tilbage – og forsvinde igen

Mere end halvdelen af de ramte får noget af håret tilbage indenfor seks måneder – og 80% får noget af håret tilbage indenfor et år.

Derfor er det oplagt at afvente situationen, efter du er blevet diagnosticeret med alopecia – især hvis det er et mildt forløb. Dette vil din læge også fortælle dig.

Chancen for at få håret tilbage mindskes, hvis sygdommen opstår før puberteten, eller hvis sygdommen har varet i mere end et år. Det siges også, at chancen er lavere, hvis håret bag ørene er involveret i hårtabet.

Det hår, der kommer tilbage, kan ofte have ændret farve – og i mange tilfælde være helt hvidt. Det tilbagevendte hår kan typisk bedst karakteriseres som dun eller meget fint hår.

Alopecia kan også vende tilbage, selvom du har fået håret igen. Dette vil ske for mellem en tredjedel og halvdelen af alle tilfælde – her vil man typisk se, at man får lidt hår tilbage i et område, og så bliver man ramt af sygdommen i et nyt område.

Chancen for, at håret kommer tilbage, er også væsentligt mindre ved de alvorligere tilfælde – altså ved alopecia totalis og universalis.

Hvis du er diagnosticeret med et af de alvorligere tilfælde, vil man ofte sætte en handlingsplan i gang hurtigere, hvilket leder os til det næste afsnit.

Nogle oplever, at håret begynder at vokse af sig selv igen efter 2-3 års pause, men er du ramt af pletskaldethed langs hårgrænsen, har du fået måne eller totalt hårtab, er sandsynligheden for genvækst desværre meget ringe.

Scalp micropigmentation mod alopecia

Hos illuhair kan vi ikke kurere sygdomme, men vi kan afhjælpe generne og skjule de bare pletter med scalp micropigmentation.

Vi har været i kontakt med mange hundrede mennesker med varierende tilfælde af alopecia areata, alopecia totalis og alopecia universalis.

Nogle af deres forløb har både været milde indledningsvist og har stille taget til over en årrække, imens andre mistede alt deres hår på under to år.

Fælles for dem er, at de den i dag har camoufleret alopecia med vores behandling.

Vi laver en hårtatovering, som efterligner korte hårstubbe og dækker de bare pletter i hovedbunden, som sygdommen har forårsaget. Dermed kan vi mindske de psykiske gener, du oplever ved dit hårtab.

Skaldet plet i hovedbunden – hvad betyder det?

En skaldet plet i hovedbunden på størrelse med en 10-krone kan ofte være et symptom på alopecia.

Det ses dog relativt sjældent, at den skaldede plet er den eneste, hvis du rammes alopecia. Hvis du kun kan se én skaldet plet, kan det betyde, at andre skaldede pletter gemmer sig eller er på vej frem.

Skaldede pletter i hovedbunden hos børn er på samme måde også ofte et tegn på alopecia – men ikke den eneste mulighed.

Se her, hvordan illuhairs behandling ser ud i hovedbunden:

FAQ om alopecia

Herunder får du de vigtigste spørgsmål og svar om alopecia.

Hår under armene forsvinder - hvad betyder det?

Hvis dine hår under armene forsvinder, og du ikke har oplevet andet hårtab, er det usandsynligt, at du er ramt af alopecia.

Der kan være mange årsager til, at hårene under armene forsvinder. Det mest sandsynlige er en hudsygdom.

Vi anbefaler, at du tager til lægen og forklarer dine symptomer og den følelse, du har i kroppen. Din læge vil derefter med stor sandsynlighed kunne fortælle dig årsagen og en mulig behandling.

Hår på benene forsvinder - hvad betyder det?

Hvis dine hår på benene forsvinder, kan der være tale om alopecia universalis – såfremt du også mister hår på hovedet og andre steder på kroppen.

Hvis du kun mister hår på benene, kan det skyldes en hudsygdom. Hvis du er bekymret og søger en behandling, bør du altid kontakte din læge.

Hvad skyldes hårtab hos børn?

Alopecia kan også forekomme hos børn. Faktisk opstår langt de fleste tilfælde af alopecia, inden den ramte fylder 30 år.

Alopecia er ikke den eneste mulige sygdom, hvis børn rammes af hårtab. Kontakt altid din læge, hvis du/dit barn rammes af pludseligt hårtab.

Hjælper hvidløg på pletskaldethed?

Vi har ingen dokumenteret effekt set på, at hvidløg skulle kunne helbrede pletskaldethed.

Hvidløg er i nogle år blevet nævnt som en mulig behandling mod hårtab, men der er ingen videnskabelig forskning, der dokumenterer en egentlig effekt.

Hvad skal du gøre, hvis du mistænker alopecia?

Det første, du bør gøre, er at gå til lægen og få undersøgt, hvad hårtabet skyldes. Hvis din mistanke er begrundet, vil lægen henvise dig til en hudlæge, der kan give dig din præcise diagnose og handlingsplan.

Hvis sygdommen er startet mildt, vil man typisk afvente og se, hvordan den udvikler sig over en længere periode. Hvis forløbet er meget aggressivt, kan man nemmere diagnosticere det og dermed også komme hurtigere i gang med at se på, hvad man kan gøre.

Hvis man er ramt af alopecia areata, kan man muligvis rede det sunde hår hen over det sygdomsramte område, men det kan hurtigt ændre sig, fordi sygdommens symptomer optræder i et vilkårligt mønster.

De bare pletter kan være over det hele – og kvaliteten af det sunde hår kan være så forskellig fra det tilbagevendende, at det bliver meget tydeligt, hvor der mangler hår.

Hvem er særligt i risikogruppen for alopecia?

Der findes ikke endegyldig evidens på, hvem der er særligt udsat for at blive ramt af alopecia.

Der findes dog data på, at 20% af tilfældene har det i familien, mens der også er visse data på, at personer med asthma eller høfeber kan være særligt i farezonen.

Generelt kan man derudover sige, at mennesker med andre autoimmune sygdomme kan være særligt udsat for at blive ramt af alopecia.

Stresspletter – en udbredt hårsygdom?

Nogle mener, at stress kan være en udløsende faktor for alopecia.

Hvis du har alopecia, er det dog vores vurdering, at det er mere berettiget at tale om, at alopecia kan forværres af kraftigt og langvarigt stress – ikke at stress direkte kan udløse alopecia.

Hvis kroppen er under meget stress og har det meget skidt, kan autoimmune sygdomme reagere negativt på den belastning, som stress medfører.

Derudover er det svært at definere stresspletter – er det en stressudløst bar plet, eller er det et sygdomstegn? Er det en psykisk påvirkning (psykosomatisk), eller hvad er det helt præcist, der udløser det?

Mange søger at begrunde alopecia med dårlig livsstil – men sygdommen opstår altid på grund af genetik, der dog kan forværres af miljømæssige årsager.

Hvilke årsager er der til pletskaldethed?

Selvom der forskes meget i netop alopecia areata, er det endnu ikke lykkedes at finde den reelle årsag til sygdommen.

Studier har vist, at sygdommen er arvelig, ligesom der er påvist en sammenhæng mellem pletskaldethed og autoimmune sygdomme som stofskiftesygdomme, diabetes og vitiligo.

I Japan er der forsket i, om alopecia areata skyldes tarmbakterier, som måske kan behandles med antibiotika.

Vores anmeldelser

Læs hvad vores kunder mener om illuhair. Vi elsker tilfredse kunder og elsker alle vores 5 stjernede anmeldelser.

illuhair